Phật di lặc ngà voi huyết bọc vàng – Sang trọng đẳng cấp