Nhẫn ngà voi chạm rồng đẹp

2,500,000 

 

Danh mục: