Nhẫn ngà voi chạm khắc hình voi

2,000,000 

Danh mục: