Mặt phật phổ hiền bồ tát bằng ngà voi – Chạm khắc tinh xảo

2,200,000